slider 1
Slider 2
BỒN TẮM ĐÁ NHÂN TẠO PLATINUM
BỒN TẮM ĐÁ NHÂN TẠO PLATINUM 1

Chất liệu: ĐÁ NHÂN TẠO PHỦ SỨ

Thương hiệu: PLATINUM

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỒN TẮM ĐÁ NHÂN TẠO PLATINUM 1

BỒN TẮM ĐÁ NHÂN TẠO PLATINUM 2

Chất liệu: ĐỒNG MẠ CROM

Thương hiệu: PLATINUM

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỒN TẮM ĐÁ NHÂN TẠO PLATINUM 2