slider 1
Slider 2
BỘT TRÉT - CHỐNG THẤM
SƠN CHỐNG THẤM MÀU

Kích thước: ĐỘ PHỦ 0.15-0.2 KG/M2/ 1 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN CHỐNG THẤM MÀU

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: ĐỘ PHỦ 7-8 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

Kích thước: ĐỘ PHỦ 5-6 M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Kích thước: ĐỘ PHỦ 2-2.5 M2/KG/ 1 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 25KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 40KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 25KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 40KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP