slider 1
Slider 2
SƠN & BỘT TRÉT
SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP DL11

Kích thước: ĐỘ PHỦ 4-5/M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP DL11

SƠN NỘI THẤT KINH TẾ

Kích thước: ĐỘ PHỦ 3-4 M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN NỘI THẤT KINH TẾ

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT DS08

Kích thước: ĐỘ PHỦ 6-7M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT DS08

SƠN MỊN NỘI THẤT DC10

Kích thước: ĐỘ PHỦ 3.5-4 M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN MỊN NỘI THẤT DC10

SƠN NỘI THẤT BÓNG MỜ CAO CẤP DC12

Kích thước: ĐỘ PHỦ 7-8 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN NỘI THẤT BÓNG MỜ CAO CẤP DC12

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP

Kích thước: ĐỘ PHỦ 7-8 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP

SƠN NGOẠI THẤT PLUTO EX PT25

Kích thước: ĐỘ PHỦ 6-7M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN NGOẠI THẤT PLUTO EX PT25

SƠN MỜ NGOẠI THẤT DV13

Kích thước: ĐỘ PHỦ 4-5/M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN MỜ NGOẠI THẤT DV13

SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM DL12

Kích thước: ĐỘ PHỦ 8-9 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM DL12

SƠN BÓNG MỜ NGOẠI THẤT CAO CẤP DR14

Kích thước: ĐỘ PHỦ 7-8 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN BÓNG MỜ NGOẠI THẤT CAO CẤP DR14

SƠN CHỐNG THẤM MÀU

Kích thước: ĐỘ PHỦ 0.15-0.2 KG/M2/ 1 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN CHỐNG THẤM MÀU

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: ĐỘ PHỦ 7-8 M2/KG/ 2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

Kích thước: ĐỘ PHỦ 5-6 M2/KG/2 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

Kích thước: ĐỘ PHỦ 2-2.5 M2/KG/ 1 LỚP

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 25KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 40KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 25KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

Kích thước: 40KG

Thương hiệu: DAVOSA

Xuất xứ: VIỆT NAM

BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP